Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mindre förluster i Lessebos fjärrvärmenät

Ända sedan starten har det varit förluster i Lessebos fjärrvärmenät som inte borde vara där. Krister Lundquist blev ny VD på Lessebo Fjärrvärme under året och kan nu berätta att man hittat orsaken till de höga förlusterna.

- Vi har under en längre tid arbetat med att hitta orsaker värmeförlusten, säger Krister Lundquist. Under hösten har vi haft inne en konsult som hjälpt oss och vi har nu hittat orsaken.

Orsaken fanns att hitta i Lessebo Papers anläggning där ett flöde skickas i en loop för att filtreras, och genom ett konstruktionsfel har flödet registreras två gånger i mätaren. Det såg alltså ut som att det skickats ut mer värme än vad som gjordes i verkligheten.

- Det är glädjande att vi hittat orsaken och åtgärdat den så att det nu är rätt mätning som görs, säger Krister Lundquist. Det är svårt att säga exakt hur mycket pengar som bolaget betalat för mycket. Även om vår ekonomi är god så är det pengar som vi så klart hade haft nytta av.

Lessebo Fjärrvärme konstaterar att värmeförlusten inte påverkat den taxa man tar ut av kunderna. Förlusterna i nätet i Lessebo är högre än i Kosta och Hovmantorp vilket är något man på flera sätt försökt reda ut orsaken till. Under 2016 och 2017 så undersökte några studenter från Linnéuniversitetet verksamheten men kunde inte hitta orsaken. Bolaget har också själva försökt hitta orsaker.

- Vi har en god dialog med leverantören av värme i Lessebo och när nu orsaken är hittad känns det bra att kunna arbeta vidare med andra frågor, säger Krister Lundqvist. Vi har hela tiden nya fastigheter som ansluts till våra nät och det känns bra att vi kan nyttja dem investeringar som är gjorda i fjärrvärmen i Lessebo kommun.

Senast uppdaterad: 25 november 2019
Publicerad: 25 november 2019 kl. 10.40

Lessebo i media

Handläggare

  • För mer information kontakta Lessebo kommuns växel: 0478-125 00.
    Fakturafrågor kontakta Ekonomiavdelningen Gisela Andersen: 0478-125 35.
    E-post: fjarrvarme@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se