Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gratis värme och fri nätavgift för fiber

Vi förlänger vårt erbjudande om gratis värme och fri nätavgift för fiber under ett helt år!

2017 fick vi 27 nya villakunder genom vårt unika erbjudande om – Gratis värme och gratis nätavgift för fiber under ett helt år.

Nu förlänger vi detta erbjudande för att också gälla under perioden 2018 och 2019. En förutsättning är att fastigheten inte tidigare varit uppkopplad till fjärrvärme. Du får alltså helt gratis värme från och med den månad din fastighet blir uppkopplad och ett år framåt. Den fria nätavgiften gäller från samma tidpunkt. Väljer du att aktivera fibern vid ett senare tillfälle tappar du den fria nätavgiften motsvarande månader.

Värdet på erbjudandet är för den genomsnittlige villakunden c 18 000 kr och värdet för fri nätavgift är 1800 kr alltså en besparing på nästan 20 000 kr. Du bidrar samtidigt till att öka andelen grön, miljövänlig och närproducerad energi i kommunen.

Oförändrad taxa 2018 - 2020


Från den 1/1 2017 sänkte vi taxan för privatpersoner med i genomsnitt 1000 kr/år. Vi har nu fastställt budget och verksamhetsplan för perioden 2018-2020. Under den perioden finns inga planer på någon höjning av taxan. Ambitionen är att taxan ska vara oförändrad längre än så men här måste vi alltid reservera oss för kraftigt höjda bränslepriser eller räntor. Under perioden 2018 – 2020 räknar vi med ett årligt plusresultat på runt 3 mkr.

Fördubblade elpriser?

Elhandelsbolagets Bixias anger i sin långtidsprognos för elprisernas utveckling följande ” priserna kommer att stiga markant mellan 2020 och 2021. Den största orsaken är Vattenfalls besked om stängningen av Ringhals 1 och 2 samt att Bixa räknar med att även Oskarshamn 1 stängs före 2020”.

Ingen vet med säkerhet hur priserna för olika uppvärmningsalternativ kommer att utvecklas. Det är upp till varje kund att göra sin egen bedömning utifrån sina förutsättningar.

För villaägare med direktel erbjuder vi anslutning och konvertering till fjärrvärme med ett vattenburet system till kostnad på c 170 000 kr. I priset ingår 13 styck radiatorer. Rot avdrag utgår med c 24 600 kr och dras direkt från fakturan. I priset ingår också anslutning med fiber.

Fjärrvärme och fiber höjer värdet på din fastighet och du bidrar samtidigt till en bättre miljö.

Både fjärrvärme och fiber höjer värdet på din fastighet. Du får ett behagligt inomhusklimat, tillgång till obegränsat med varmvatten och allt helt bekymmersfritt. Via Wexnet får du tillgång till ett supersnabbt bredband via ett öppet nät med ett stort utbud av tjänster till låg månadskostnad med kort bindningstid( www.wexnet.selänk till annan webbplats) eller ring 0470-703333 för ytterligare information.

Många nya kunder

Under de senaste åren har antalet privatkunder/villakunder ökat med nästan 100 st och uppgår snart till 600 st.

Vi har nöjda kunder


I vår första nöjdkundundersökning fick vi ett bra resultat. Totalt ligger Lessebo Fjärrvärme något över snittet. Våra befintliga kunder är mycket lojala mot bolaget. Driftsäkerhet och värmekomfort upplevs också som mycket bra. Förbättringsområden som pekas ut är dialogen med befintliga kunder. Hela undersökningen finns att läsa på vår hemsida www.lessebofjarrvarme.selänk till annan webbplats ta gärna del av den.

Anslutningsavgiften – 80 kr i månaden


Anslutningsavgiften för fjärrvärme och fiber är 75 000 kr minus rotavdrag (efter rotavdrag c 64 200 kr). Räntan är för närvarande rekordlåg. Med en ränta på 2 % blir månadskostnaden c 110 kr minus det ränteavdrag som erhålls (netto c 80 kr/mån). Vid en konvertering från direktel till fjärrvärme och fiber blir månadskostnaden c 240 kr minus ränteavdraget (netto 169 kr/mån).

Finansiering


Du som kund väljer självklart hur finansieringen av anslutningsavgiften ska betalas. Kontakta gärna din bank för att få ett finansieringsförslag. Vilken ränta som erhålls avgörs utifrån respektive kunds olika förutsättningar.

Ytterligare erbjudande!


För er som önskar erbjuder Verisure en rabatt på 2500 kr på ett larmpaket när du beställer fiberuppkoppling från Wexnet. Du hittar erbjudandet på verisure.se/wexnet.

Vi kommer gärna hem till er


Vi kommer gärna hem till er och tittar på just era förutsättningar. Det är kostnadsfritt och utan några som helst förpliktelser. Ring Krister Lundquist för att boka tid tel 0478-12811. Information om våra priser finns på vår hemsida. På vår hemsida hittar du också svar på de vanligaste frågorna kring fjärrvärme.

Med Vänliga Hälsningar
Lars Sjökvist

 

Senast uppdaterad: 2 maj 2018
Publicerad: 2 maj 2018 kl. 17.04

Handläggare

  • För mer information kontakta Lessebo kommuns växel: 0478-125 00.
    Fakturafrågor kontakta Ekonomiavdelningen Gisela Andersen: 0478-125 35.
    E-post: fjarrvarme@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se